Mở rộng địa giới và nâng cấp thành phố Hưng Yên

Theo UBND tỉnh Hưng Yên, TP Hưng Yên và các huyện Kim Động, Tiên Lữ đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục bàn giao để điều chỉnh mở rộng địa giới thành phố.

Đây là một đề án quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế xã hội của thủ phủ tỉnh Hưng Yên về trước mắt và lâu dài; đồng thời xây dựng TP Hưng Yên cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 2 vào năm 2015.

Theo đó, tổng diện tích tự nhiên của TP Hưng Yên sẽ là gần 7.200ha, dân số vào khoảng hơn 150.000 người. Trong đó, mức tăng dân số hàng năm là 2,5%. Khu vực hành chính sẽ có 17 xã, phường và khu Đại học Phố Hiến.

Thời gian bàn giao được chia làm 3 cấp: Cấp phòng, ban, đoàn thể và mặt trận Tổ quốc từ ngày 1/11 đến trước ngày 30/11; bàn giao tổng thể 5 xã về TP Hưng Yên từ 1/12 đến trước ngày 10/12; bàn giao cấp huyện, thành phố xong trước ngày 15/12.

Thành phố cũng dự kiến trước ngày 31/12 sẽ tiến hành công bố Nghị quyết số 95 ngày 6/8/2013 của Chính phủ. Đến ngày 1/1/2014, các địa phương làm việc theo đơn vị hành chính mới