Mở ra kỷ nguyên hợp tác mới

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngày 21-4, tại cuộc hội đàm tổ chức ở thủ đô Tô-ki-ô, Tổng thống Hàn Quốc Li Miêng Pắc và Thủ tướng Nhật Bản Y. Phư-cư-đa đã khẳng định việc hai bên nhất trí mở ra một kỷ nguyên hợp tác mới.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/165783