Mở ra cơ hội cho người không may mắn

    Gốc

    * 7.000 người muốn biết mình là nam hay nữ (HNM) - Tháng 8 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 88/2008/NĐCP về “Xác định lại giới tính” mở ra cơ hội cho những người không may mắn sinh ra không biết mình là nam hay nữ được sống thật là mình và được chấp nhận như những người bình thường khác trong xã hội.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/180196