Mở phiên tòa xử trùm khủng bố Al-Sakka

Dự kiến cuối tháng 12/2007, Tòa án Istanbul sẽ mở các phiên xử Sakka, theo CIA là trùm khủng bố cực kỳ nguy hiểm, đã từng vạch kế hoạch đánh bom nhiều nơi, trong đó có cả vụ 11/9/2001 ở Mỹ.