Mở nhiều lớp tập huấn xây dựng NTM

Theo báo cáo từ Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Quảng Nam, trong 6 tháng đầu năm, công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Mở nhiều lớp tập huấn xây dựng NTM - Ảnh 1

Do vậy, các chủ trương, chính sách và nhiều mô hình hay đã đến được các địa phương kịp thời.

Phối hợp với FAO và UNESCO Việt Nam tổ chức 13 lớp tập huấn cấp xã, 2 lớp tập huấn cấp tỉnh với chuyên đề “Chương trình đào tạo từ xa về xây dựng NTM” và chuyên đề “Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động văn hóa cấp cơ sở”; phối hợp với Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng ở Việt Nam” tiến hành khảo sát để thu thập thông tin về xây dựng NTM, tình hình sử dụng máy tính và hiện trạng mạng internet công cộng tại các xã.