Mở một cửa xả đáy hồ Hòa Bình trong chiều nay 12/9

Theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, mực nước hồ Hòa Bình có thể dâng cao trong những ngày tới, trong chiều nay 12/9 hồ sẽ mở một cửa xả đáy.

Theo trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, dòng chảy 5 ngày tới của hồ Hòa Bình có khả năng tăng vào các ngày 13-14/9. Trong 5 đến 10 ngày tiếp theo, dòng chày tăng nhanh trong 3 ngày đầu, sau đó giảm chậm. Trên thượng lưu hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình có khả năng xuất hiện lũ, biên độ lũ các sông từ 2-4m.

Hồi 11h ngày 12/9/2018, mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 116,97m (dưới mực nước dâng bình thường là 3cm), lưu lượng đến hồ 3.601 m3/s, tổng lưu lượng xả 2.177m3/s.

Căn cứ nhận định của trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia và diễn biến tình hình thực tế hiện nay, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT) đề nghị.

- Trong ngày 12/9 và thời gian tới có thể vận hành xả đáy hồ Hòa Bình.

- Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và các cơ quan có liên quan để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế.

Mực nước hồ Hòa Bình có nguy cơ dâng cao trong những ngày tới.

Tùy theo diễn biến mưa lũ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT sẽ có quyết định điều hành phù hợp với tình hình thực tế, cùng với đó Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức thông tin, tuyên truyền về việc xả lũ hồ chứa đến các cấp chính quyền, người dân khu vực ven sông.

Rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho người, công trình và tài sản khu vực các hồ chứa xả lũ, bao gồm: Công trình đang thi công, lồng bè nuôi trồng thủy sản trên sông, ven sông, phương tiện vận tải thủy, các bến đò, hoạt động khai thác khoáng sản, sản xuất kinh doanh, canh tác nông nghiệp trên bãi sông...

Các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương tăng thời lượng tuyên truyền quy trình vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. Hướng dẫn kỹ năng cho người dân để chủ động phòng tránh và ứng phó khi hồ chứa xả nước.