Mở lớp tập huấn về điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội

Sáng 18-7, Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức họp về kế hoạch triển khai phối hợp phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội sáu tháng cuối năm 2017.

Trước đó, Ban chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp giao Sở Tư pháp TP (cơ quan thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật TP), Liên đoàn Lao động TP, Bảo hiểm xã hội và Sở LĐ-TB&XH TP phổ biến và tuyên truyền các điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội.

Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP, cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo trên, sắp tới Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật TP sẽ tổ chức các lớp tập huấn các điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội (có hiệu lực ngày 1-1-2018) cho cán bộ công đoàn, các sở, ban, ngành đoàn thể, người lao động, người sử dụng lao động trên địa TP. Việc này nhằm tuyên truyền phổ biến pháp luật về lao động, việc làm, tiền lương và bảo hiểm xã hội, đặc biệt là những quy định có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công nhân lao động…