Mở lối cho rau quả Việt Nam vào EU

Sản phẩm rau quả Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU vốn đã ít lại càng ít hơn do rào cản kỹ thuật ngày một khắt khe. Làm sao để doanh nghiệp có thể khôi phục thị trường này?