Mô hình thương mại Trung – Nga kiểu mới hay thay đổi giá dầu?

VIT - Sau 15 năm “giằng co”, đàm phán năng lượng Trung – Nga cuối cùng đã đến hồi ổn định. Giao dịch thương mại giữa hai chính phủ đã mở ra mô hình thương mại dầu mỏ mới.