Mô hình nuôi ốc hương cho giá trị cao ở Nam Định

Với ưu điểm dễ quản lý, chăm sóc lại được thị trường ưu chuộng, nhiều hộ dân của tỉnh Nam Định đã dần thay thế những con nuôi truyền thống, chuyển sang nuôi ốc hương thương phẩm. Con nuôi này đang được bà con nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, mang lại giá trị kinh tế cao.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/mo-hinh-nuoi-oc-huong-cho-gia-tri-cao-o-nam-dinh-118249.htm