Mô hình công ty quản lý vốn Nhà nước: “Cũ người, mới ta”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - VN mới biết đến mô hình công ty quản lý vốn nhà nước từ 3 năm trở lại đây, với sự ra đời của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=77977