Mô hình chi bộ, đảng bộ '4 tốt' ở Quân đoàn 3: Phát huy sức mạnh từ cơ sở

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, năm 2023, Đảng ủy Quân đoàn 3 triển khai thí điểm mô hình chi bộ, đảng bộ '4 tốt'. Từ thành công của các tổ chức đảng làm điểm, đến nay, đã có 246 tổ chức đảng được xây dựng theo mô hình '4 tốt' và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nhiệm vụ khó - thước đo chi bộ “4 tốt”

Năm 2024, Đại đội 3 (Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320) được giao nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới với mục tiêu kiểm tra “3 tiếng nổ” (bắn súng tiểu liên AK bài 1, ném lựu đạn xa trúng đích và đánh thuốc nổ) đạt giỏi. Đây là nhiệm vụ khó nhưng Đại đội 3 đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra, được Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 và Sư đoàn 320 khen thưởng.

Theo Thượng úy Nguyễn Văn Đức, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Đại đội 3, nhiệm vụ khó là thước đo năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ “4 tốt”. Năm 2024, sau khi thí điểm thành công mô hình chi bộ “4 tốt” ở Chi bộ Đại đội 1, Đảng ủy Tiểu đoàn 1 triển khai mô hình này ở 4 chi bộ còn lại, trong đó có Chi bộ Đại đội 3 với nhiều cách làm, biện pháp đồng bộ. Trên cơ sở tiêu chí “4 tốt”: Hoàn thành nhiệm vụ chính trị tốt; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt, Chi ủy, Chi bộ Đại đội 3 đã mở đợt sinh hoạt chính trị quán triệt, xác định nội dung, biện pháp thực hiện, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ, đảng viên.

Đối với nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới phải đạt “3 tiếng nổ” giỏi, đồng chí đại đội trưởng phải chịu trách nhiệm trước chi ủy, chi bộ về kết quả của đại đội; các đồng chí trung đội trưởng cùng với cán bộ, đảng viên được giao nhiệm vụ giúp đỡ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi trung đội và đơn vị, bộ phận mình phụ trách. Trên cơ sở đó phát động phong trào thi đua để các tiểu đội, trung đội và đội ngũ cán bộ thi đua “vượt nắng, thắng mưa”, giành kết quả cao trong huấn luyện.

Chi bộ Đại đội 3 (Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320) phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong huấn luyện chiến sĩ mới.

Chi bộ Đại đội 3 (Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320) phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong huấn luyện chiến sĩ mới.

Nhiều giải pháp trong huấn luyện được đội ngũ cán bộ, đảng viên đề xuất như: Thành lập tổ kỹ thuật chiến đấu bộ binh để theo dõi, kiểm tra và giúp đỡ các tiểu đội, trung đội; phân loại, phân nhóm chiến sĩ mới để huấn luyện theo ngày, tuần và huấn luyện bổ sung ngoài giờ; áp dụng mô hình “Đôi bạn cùng tiến”, “Câu lạc bộ kết thân”... để giúp đỡ chiến sĩ mới trong huấn luyện.

Đảng bộ Sư đoàn 10, Đảng bộ Sư đoàn 31, Đảng bộ Trường Quân sự, Đảng bộ Lữ đoàn Pháo phòng không 234, Đảng bộ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273... đều xác định tổ chức đảng “4 tốt” là chìa khóa giúp đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ khó.

Trung úy Nguyễn Cảnh Hưng, Phó bí thư Chi bộ, Đại đội trưởng Đại đội 5 (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10) chia sẻ, khi được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ xây dựng đài quan sát phục vụ thủ trưởng Bộ Quốc phòng tham quan diễn tập vượt sông TC-23; nhiệm vụ bảo vệ sự kiện Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất và nhiều nhiệm vụ đột xuất khác...

Đại đội 5 đều hoàn thành xuất sắc nhờ chi ủy, chi bộ bám sát tiêu chí “4 tốt”, phát huy cao độ dân chủ và sức mạnh tập thể, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện. “Cá nhân tôi cũng được chi bộ và đảng ủy cấp trên động viên nghiên cứu, cho ra đời nhiều sáng kiến có giá trị như: “Mô hình tạo giả khắc phục khó khăn đối với thiết bị phá rào FMV-B1 trong huấn luyện chiến thuật bộ binh”; “Thiết bị kiểm tra kết quả bắn súng K54”; “Thiết bị tháo lắp kim hỏa STV 380”, được Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 nghiệm thu đánh giá cao”, Trung úy Nguyễn Cảnh Hưng nhấn mạnh.

Làm đến đâu chắc đến đó

Thực tế cho thấy, mô hình, chủ trương xây dựng chi bộ "4 tốt”, tổ chức cơ sở đảng "4 tốt”... không phải là nội dung, cách làm mới, nhiều tổ chức đảng trong toàn quân và địa phương đã triển khai thực hiện. Song, Đảng ủy Quân đoàn 3 xác định đây là mô hình phù hợp với công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở Quân đoàn 3; là một biện pháp hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Lanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 3 cho hay, mô hình chi bộ, đảng bộ “4 tốt” góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng đơn vị "tinh, gọn, mạnh". Vì vậy, Đảng ủy Quân đoàn triển khai thận trọng, chặt chẽ, thực chất, làm đến đâu chắc đến đó.

Năm 2023, Đảng ủy Quân đoàn đã chỉ đạo Cục Chính trị hướng dẫn, cụ thể hóa nội dung, biện pháp xây dựng mô hình chi bộ, đảng bộ “4 tốt”. Trong đó chỉ đạo mỗi tổ chức đảng lựa chọn 1 đến 2 tổ chức đảng trực thuộc thí điểm xây dựng mô hình “4 tốt”. Các tổ chức đảng được lựa chọn xây dựng kế hoạch thực hiện và tiêu chí đánh giá cụ thể trên từng nội dung sát với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ. Hằng tháng, các chi bộ, đảng ủy tự rà soát, đánh giá kết quả thực hiện mô hình “4 tốt” của chi bộ, đảng bộ mình, làm rõ những tiêu chí đạt và chưa đạt để rút kinh nghiệm, xác định biện pháp triển khai trong tháng tiếp theo.

Từ chủ trương chỉ đạo và cách làm đó, năm 2023, toàn Đảng bộ Quân đoàn 3 có 87 tổ chức đảng làm thí điểm để rút kinh nghiệm. Năm 2024, tiếp tục nhân rộng lên 246 tổ chức đảng, chiếm 50,6% tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Quân đoàn.

Qua rà soát, đánh giá hằng tháng, 6 tháng và năm 2023, hầu hết các tổ chức đảng xây dựng “4 tốt” đều đạt các tiêu chí đề ra; lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt đảng được nâng lên, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong và nêu gương trước tập thể.

Năm 2023, 100% nội dung huấn luyện của Quân đoàn đều đạt yêu cầu, trong đó có 83,9% khá, giỏi (42,6% giỏi); hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, các nội dung diễn tập; trên 93% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2024, toàn Quân đoàn đầu tư hơn 10 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công của bộ đội làm công tác chuẩn bị huấn luyện, đặc biệt, có 353 sáng kiến giá trị, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Thượng tá Đinh Ngọc Tới, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 48 tâm đắc chia sẻ, mô hình chi bộ, đảng bộ “4 tốt” đã được nhân rộng trong toàn Đảng bộ Trung đoàn 48. Điểm mới của mô hình này là xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá chính xác, cụ thể và rõ về phương pháp, cách làm.

Ví dụ như để đánh giá chất lượng sinh hoạt tốt, dựa trên 5 tiêu chí theo Hướng dẫn số 1677/HD-CT của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng ủy Trung đoàn 48 và các tổ chức đảng quy định rõ, trước, trong và sau sinh hoạt, cấp ủy, bí thư, đội ngũ đảng viên phải làm gì, có bao nhiêu ý kiến thảo luận, bao nhiêu ý kiến tranh luận...

Qua đó, định tính được năng lực lãnh đạo, chất lượng sinh hoạt đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; động viên, khích lệ tổ chức đảng và đảng viên phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, sức mạnh tập thể trong lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Bài và ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/mo-hinh-chi-bo-dang-bo-4-tot-o-quan-doan-3-phat-huy-suc-manh-tu-co-so-782514