Mô hình chăm sóc sức khỏe thông minh

Với mục tiêu phát triển trở thành một điểm đến hàng đầu thế giới về dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe, Thái Lan đã đề ra chiến lược 10 năm giai đoạn 2017-2026 với những bước đi mạnh mẽ. Trong đó, hoạt động của Trung tâm Y tế Dự phòng và tích hợp Siriraj H Solutions thuộc Bệnh viện Siriraj được mở tại một trung tâm mua sắm, ứng dụng các công nghệ hiện đại, được xem là một mô hình cải tiến, giúp tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế với người dân cũng như du khách đến với Thái Lan.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/mo-hinh-cham-soc-suc-khoe-thong-minh-124244.htm