Mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp ở Đồng Tháp phát huy tốt hiệu quả

  Tạp Chí Xây Dựng Đảng
  4 liên quanGốcĐồng Tháp

  Đến nay, việc thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời trưởng ấp, khóm ở Đồng Tháp đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Cơ cấu nhân sự ấp, khóm được tinh gọn, giảm được 698 biên chế. Tại ấp, khóm có thống nhất, đồng thuận từ việc ban hành chủ trương cho đến việc thực hiện; đồng chí bí thư chi bộ nắm toàn diện tình hình chung, tiếp thu kịp thời tinh thần chỉ đạo của cấp trên, giải quyết nhanh vấn đề phát sinh trên địa bàn, tiết kiệm được thời gian họp… qua đó, phát huy tối đa năng lực của người đứng đầu.

  Tỉnh ủy Đồng Tháp họp đánh giá kết quả thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khu phố.

  Tỉnh ủy Đồng Tháp họp đánh giá kết quả thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khu phố.

  Tập trung chỉ đạo thực hiện

  Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có 698 chi bộ ấp, khóm trực thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn, chiếm 39,57% (so với tổng số chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn) đây cũng là loại hình chi bộ có đông đảng viên nhất với 42.165 đảng viên, chiếm 69,12% trong tổng số đảng viên Đảng bộ tỉnh. Xác định việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, ngày 1-8-2016 BCH Đảng bộ tỉnh khóa X đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU (Nghị quyết số 03) về nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn, trong đó, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ấp, khóm và chủ trương thí điểm bố trí kiêm nhiệm chức danh bí thư chi bộ đồng thời trưởng ấp, khóm, phó bí thư chi bộ đồng thời trưởng ban công tác mặt trận ấp, khóm. Đến ngày 25-7-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ban hành Đề án thí điểm sắp xếp một số tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp đến năm 2021 (Đề án số 04), trong đó, đề ra nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện nhân rộng mô hình bí thư chi bộ đồng thời trưởng ấp, khóm. Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 09-HD/BTCTU ngày 17-10-2016 về mô hình bí thư chi bộ đồng thời trưởng ấp, trưởng khóm; Hướng dẫn số 11-HD/BTCTU ngày 12-12-2016 về hình thức, nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ và tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ ấp, khóm và Hướng dẫn số 22-HD/BTCTU ngày 1-2-2019 về hình thức, nội dung sinh hoạt chi bộ.

  Thực hiện Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 13-9-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng ấp, trưởng khóm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Sở Nội vụ mở lớp tập huấn bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng lãnh đạo, điều hành sinh hoạt chi bộ cho đội ngũ cán bộ đang đảm nhiệm các chức danh bí thư chi bộ, trưởng ấp, trưởng khóm. Mở 5 lớp tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Hồng Ngự, thành phố Cao Lãnh và Trường Chính trị tỉnh, với 592 đồng chí dự học.

  Bên cạnh đó, các huyện ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (nay là Trung tâm Chính trị) tổ chức tập huấn công tác Đảng; nghiệp vụ công tác tổ chức, kiểm tra, văn phòng, tuyên giáo, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy mở trên 10 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; trên 10 lớp bồi dưỡng bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên chi bộ khóm... chú trọng tập huấn kỹ năng điều hành, xử lý tình huống cho bí thư, phó bí thư chi bộ ấp, khóm.

  Ban thường vụ huyện ủy, thành ủy căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đảng ủy xã, phường, thị trấn thực hiện kiện toàn chức danh bí thư chi bộ đồng thời trưởng ấp, khóm; một số huyện ủy, thành ủy đã chủ động tổ chức hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đánh giá những hạn chế, yếu kém trong tổ chức sinh hoạt chi bộ thời gian qua, đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới; qua hội nghị đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả như: Mô hình sinh hoạt "Chi bộ kiểu mẫu", "Nghĩa tình đồng chí", giải pháp gặp gỡ, tìm hiểu quần chúng trước khi quyết định kết nạp đảng viên nhằm giảm đảng viên bị xóa tên của huyện Châu Thành; mô hình cà phê chi bộ của huyện Cao Lãnh,…

  Đảng ủy xã, phường, thị trấn tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cải cách hành chính được tập trung lãnh đạo với phương châm xem người dân là nguồn lực quan trọng góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương kiêm nhiệm một số chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã theo Đề án số 04.

  Đạt kết quả tốt

  Tổng kết Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy và Đề án số 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cuối năm 2021, Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành mục tiêu 698/698 bí thư chi bộ đồng thời trưởng ấp, khóm (đạt 100%). Trong đó, cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) là 109 đồng chí, chiếm tỷ lệ 15,62%; trung học phổ thông là 386, chiếm 55,3%; trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên là 112 đồng chí, chiếm 16,05%; trình độ lý luận chính trị: trung cấp 121 đồng chí, chiếm 17,33%, cao cấp 10 đồng chí, chiếm 1,43%.

  Sau khi sắp xếp, thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời trưởng ấp, khóm đã giảm được 698 biên chế ấp, khóm. Cơ cấu nhân sự ấp, khóm được tinh gọn, tạo sự thống nhất, đồng thuận từ việc ban hành chủ trương cho đến việc thực hiện; đồng chí bí thư chi bộ nắm toàn diện tình hình chung, tiếp thu kịp thời tinh thần chỉ đạo của cấp trên, giải quyết nhanh vấn đề phát sinh trên địa bàn, tiết kiệm được thời gian họp, phát huy tối đa năng lực của người đứng đầu, khắc phục tình trạng “đùn đẩy” trách nhiệm; vai trò của bí thư chi bộ và trưởng ban công tác mặt trận được phát huy rõ hơn; một số nơi đã mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ, không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn về làm bí thư chi bộ đồng thời trưởng ấp, khóm tạo điều kiện cho cán bộ tăng thêm thu nhập, an tâm công tác. Nhiều mô hình mới, cách làm hay đã được các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng ấp, khóm lãnh đạo thực hiện đạt kết quả tốt như: Mô hình phân hữu cơ và chế phẩm thảo mộc ở xã Tân Thuận Tây, TP. Cao Lãnh; mô hình "Chung tay xây dựng lộ nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp"”ở xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười...

  Chất lượng sinh hoạt chi bộ ấp, khóm được nâng lên rõ nét, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chủ trương kiêm nhiệm các chức danh ở ấp, khóm đi đôi với nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh được thực hiện tốt. Qua các lớp đào tạo và bồi dưỡng, các đồng chí đã cập nhật được văn bản mới, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, nắm được chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, các kỹ năng, phương pháp vận động nhân dân, vai trò, chức năng, nhiệm vụ bí thư chi bộ và trưởng ấp, trưởng khóm, kỹ năng điều hành cuộc họp với quần chúng, kỹ năng hòa giải cơ sở, kỹ năng xử lý tình huống; kỹ năng tổ chức cuộc họp, cách ghi biên bản và xây dựng nghị quyết của chi bộ, tổng kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết của chi bộ chuyển biến tích cực rõ nét.

  Nhằm biểu dương các đồng chí bí thư chi bộ đồng thời trưởng ấp, khóm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền, giai đoạn 2019-2021, ngày 15-3-2022, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức gặp mặt 104 đồng chí. Chủ trì buổi gặp mặt có đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Đến dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng chí bí thư các huyện ủy, thành ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo Phòng Tổ chức đảng - Đảng viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Phát biểu tại buổi gặp mặt đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu của tất cả các đồng chí bí thư chi bộ đồng thời trưởng ấp, khóm trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đánh giá thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời trưởng ấp, khóm đã giảm được nhiều biên chế ấp, khóm, cơ cấu nhân sự ấp, khóm được tinh gọn, tạo sự thống nhất, đồng thuận từ việc ban hành chủ trương cho đến việc thực hiện; đồng chí bí thư chi bộ nắm toàn diện tình hình chung, tiếp thu kịp thời tinh thần chỉ đạo của cấp trên, giải quyết nhanh vấn đề phát sinh trên địa bàn, tiết kiệm được thời gian họp, phát huy tối đa năng lực của người đứng đầu, khắc phục tình trạng "đùn đẩy" trách nhiệm; vai trò của bí thư chi bộ và trưởng ban công tác Mặt trận được phát huy rõ hơn; một số nơi đã mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ, không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn về làm bí thư chi bộ đồng thời trưởng ấp, khóm tạo điều kiện cho cán bộ tăng thêm thu nhập, an tâm công tác.

  Với vai trò là bí thư chi bộ đồng thời trưởng ấp, khóm các đồng chí đã chia sẽ nhiều kinh nghiệm, mô hình mới, cách làm huy trong công tác xây dựng Đảng tại địa phương mình như: Vận động nhân dân tham gia cánh đồng trọng điểm, diện tích 130ha ở ấp Đuôi Tôm, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng; Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời trưởng ấp ở ấp Tân Cường, xã Phú Cường, huyện Tam Nông; Những khó khăn trong thực hiện mô hình bí thư đồng thời trưởng ấp ở ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình; Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng ấp nông thôn mới, nhất là về cảnh quan môi trường ở Ấp 1, xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh; Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới ở ấp Tân Quới, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung; Lãnh đạo hoạt động mô hình Tổ trồng xoài ở ấp Tân Hòa Đông, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò; Lãnh đạo nâng cao chất lượng mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể khóm ở Khóm 4, phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự; Xây dựng chi bộ “Trong sạch, vững mạnh toàn diện” ở khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành; Mỗi ngày làm một việc cho dân ở Khóm 1, Phường 2, thành phố Cao Lãnh…

  Nhiệm vụ tiếp theo

  Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp, khóm vẫn còn một số hạn chế. Việc xây dựng và ban hành văn bản, sơ kết, tổng kết nghị quyết của cấp ủy cơ sở hiện vẫn là khâu yếu. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng ủy xã, phường, thị trấn một số nơi còn hình thức, tư duy lối mòn, chưa chủ động, sáng tạo trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Việc tổ chức sinh hoạt đối với chi bộ có đông đảng viên còn lúng túng. Tỷ lệ bí thư chi bộ đồng thời kiêm trưởng ấp, khóm là cán bộ trẻ chưa đạt yêu cầu. Tình trạng đảng viên đi làm việc xa nơi cư trú xin ra khỏi Đảng có xu hướng tăng nhưng chưa có giải pháp giải quyết căn cơ. Việc phân công đảng viên tham gia, làm nòng cốt trong các tổ chức chính trị - xã hội có nơi hiệu quả chưa cao. Đánh giá kết quả công tác dân vận trong sinh hoạt chi bộ có nơi còn hình thức, thiếu chiều sâu. Nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội một vài nơi còn chậm đổi mới, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của đoàn viên, hội viên.

  Để tiếp tục xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức, Đảng bộ tỉnh đề ra nhiều giải pháp, đặc biệt, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI đã ban hành Kết luận số 205-KL/TU ngày 28-9-2021 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03, trong đó xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới là:

  1. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng của đảng bộ xã, phường, thị trấn, nhất là chi bộ ấp, khóm.

  Quán triệt nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng về tầm quan trọng của đảng bộ xã, phường, thị trấn, nhất là chi bộ ấp, khóm, xem việc chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt của đảng bộ xã, phường, thị trấn, chi bộ ấp, khóm là nhiệm vụ quan trọng, cần thực hiện thường xuyên liên tục. Kịp thời triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, quy định, kết luận của Đảng liên quan đến hoạt động của đảng bộ xã, phường, thị trấn, chi bộ ấp, khóm. Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên khu vực địa bàn dân cư. Thường xuyên cung cấp thông tin thời sự, chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên. Hằng năm, đảng bộ xã, phường, thị trấn được xếp loại chất lượng "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên đạt trên 95%.

  Nâng cao sức chiến đấu của đảng bộ xã, phường, thị trấn qua việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung xác định nội dung đi vào thực chất, gắn việc học tập và thực hiện chuyên đề hằng năm bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của chi bộ, đảng bộ và đảng viên. Nâng cao ý thức của đảng viên bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.

  2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ

  Thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc tự phê bình và phê bình, Quy chế dân chủ cơ sở, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

  Kịp thời rà soát sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy. Có cơ chế hỗ trợ cán bộ ấp, khóm tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ theo chiều sâu, nội dung sinh hoạt phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế sinh hoạt chi bộ, đảng ủy xã, phường, thị trấn. Tổ chức hình thức sinh hoạt đảng viên nơi cư trú thiết thực, hiệu quả. Khắc phục triệt để tình trạng rập khuôn, máy móc, hình thức trong sinh hoạt, nể nang, né tránh, ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình. Chủ động tham mưu thành lập đảng bộ bộ phận khi cần thiết và thí điểm thành lập tổ đảng ở chi bộ ấp, khóm có đông đảng viên. Xây dựng chế độ dự sinh hoạt chi bộ khóm, ấp của cấp ủy cấp huyện, xã, phường, thị trấn.

  Đổi mới phân công nhiệm vụ đảng viên, bảo đảm mỗi đảng viên trong chi bộ đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với khả năng, điều kiện, hoàn cảnh và sức khỏe. Thực hiện tốt Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2-1-2020 của Bộ Chính trị. Thí điểm mô hình quản lý đảng viên đi làm việc xa nơi cư trú. Tăng cường các biện pháp quản lý, hỗ trợ đảng viên làm việc tại các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước.

  Các cấp ủy quan tâm tạo nguồn kết nạp đảng viên bảo đảm chất lượng và số lượng. Chú trọng quần chúng là gương điển hình trong các phong trào lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi, khởi nghiệp, viên chức Ngành Giáo dục, Y tế… để bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng. Thực hiện thường xuyên, nghiêm túc việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Phát huy vai trò đảng viên sinh hoạt nơi cư trú theo Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2-1-2020 của Bộ Chính trị.

  3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa bảo đảm yêu cầu

  Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở thật sự tiên phong, gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm cao trong công việc, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Cấp ủy phải thực hiện việc tiếp dân định kỳ theo quy định, bảo đảm thời gian đi cơ sở, nắm thực tế, hỗ trợ kịp thời cho chi bộ ấp, khóm. Có cơ chế khuyến khích và bảo vệ đảng viên năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những đảng viên có cách làm mới mang lại hiệu quả thiết thực.

  Thực hiện có chất lượng và nghiêm túc công tác quy hoạch đi đôi với đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ có triển vọng. Hằng năm, 100% chi ủy chi bộ ấp, khóm; đảng ủy xã, phường, thị trấn được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác xây dựng Đảng.

  Tiếp tục thực hiện chủ trương kiêm nhiệm đối với cán bộ không chuyên trách ở ấp, khóm theo hướng đa dạng hóa. Từng bước trẻ hóa đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ ấp, khóm. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khóm không quá 40 tuổi đạt tỷ lệ 50%. Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, điều hành cho đội ngũ bí thư chi bộ ấp, khóm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

  Rà soát, điều chỉnh hợp lý chính sách hỗ trợ cán bộ không chuyên trách ở ấp, khóm gắn với chuẩn hóa tiêu chuẩn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng.

  4. Phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ xã, phường, thị trấn.

  Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng ủy xã, phường, thị trấn với chính quyền địa phương, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn. Triển khai hiệu quả Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

  Thực hiện nghiêm quy chế của cấp ủy về chế độ làm việc định kỳ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp. Tăng cường cơ chế định hướng, giao việc, đặt hàng và tạo điều kiện thuận lợi để mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tăng cường công tác giám sát, phản biện của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

  Tạo điều kiện để mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực, tiêu biểu; bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho chi bộ xem xét, kết nạp vào Đảng.

  5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ xã, phường, thị trấn

  Kịp thời triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quyết định, quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

  Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, có kế hoạch, biện pháp phù hợp để khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm và kiểm tra, giám sát kết quả khắc phục hạn chế. Kiên quyết xử lý đối với những hành vi sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm nguyên tắc, Điều lệ Đảng.

  Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Các đảng bộ xã, phường, thị trấn, đảng bộ huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đảng bộ xã, phường, thị trấn.

  Sơn Tra

  Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/can-bo/2022/17338/mo-hinh-bi-thu-chi-bo-kiem-truong-ap-o-dong-thap.aspx