Mở hay thắt ?

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Chỉ thị 03 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (khống chế tỷ lệ cho vay đầu tư chứng khoán không vượt quá 3% tổng dư nợ tín dụng) được ban hành đã gây ra rất nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến phản đối gần như áp đảo, thậm chí đã có nhiều ý kiến quy "tội" cho chỉ thị 03 là nguyên nhân làm cho chỉ số chứng khoán ở cả hai sàn TP.HCM và Hà Nội giảm sâu! Nhưng "đâu cứ phải sau cái đó là do cái đó?" (giống khi gà gáy thì trời sáng nhưng trời sáng đâu phải do gà gáy?).

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/Chungkhoan/2008/2/2/225002.tno