Mở gói thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung

  Báo Công Thương
  258 liên quanGốc

  Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia vừa mở hồ sơ đề xuất tài chính 3 gói thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia gia.

  Để khắc phục tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế, Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế) vừa mở hồ sơ đề xuất tài chính 3 gói thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia giai đoạn 2022-2023.

  Mở gói thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia giai đoạn 2022 - 2023

  Mở gói thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia giai đoạn 2022 - 2023

  3 gói thầu, gồm: Gói thầu số 1 cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Bắc giai đoạn 2022 - 2023 gồm 46 nhà thầu có sản phẩm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiếp tục được mở hồ sơ đề xuất tài chính.

  Gói thầu số 2 cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Trung và khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2022 - 2023 gồm 45 nhà thầu có sản phẩm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiếp tục được mở hồ sơ đề xuất tài chính.

  Gói thầu số 3 cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Nam giai đoạn 2022-2023 gồm 45 nhà thầu có sản phẩm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiếp tục được mở hồ sơ đề xuất tài chính.

  Hiện có gần 200 thuốc trong danh sách đấu thầu tập trung, là các thuốc có số lượng sử dụng nhiều, chi phí lớn. Đấu thầu tập trung kịp thời điều tiết thuốc giữa các đơn vị trên cả nước, tránh thiếu hụt thuốc. Sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, các đơn vị lựa chọn sẽ cung ứng thuốc đến các bệnh viện công, tháo gỡ một phần tình trạng thiếu thuốc điều trị.

  Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia cũng đã gửi thư đàm phán giá lần 1 với 62 thuốc gốc, biệt dược có giá trị sử dụng lớn.

  Dự kiến trong tháng 7/2022, trung tâm sẽ công bố kết quả lựa chọn nhà thầu sau khi tổ chuyên gia đánh giá, thẩm định, xem xét cần có kiến nghị, đánh giá thêm gì không.

  Thanh Tâm

  Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/mo-goi-thau-cung-cap-thuoc-thuoc-danh-muc-thuoc-dau-thau-tap-trung-181674.html