Mở đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ quy mô lớn

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Dự kiến, khối lượng trái phiếu Chính phủ gọi thầu đợt này được xem là lớn nhất từ đầu năm 2007 đến nay...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=a640d2bcf73e28&page=category