Mở đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Thời gian thực hiện đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ từ ngày 15/4 đến hết ngày 30/6/2024.

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT). Thời gian thực hiện từ ngày 15/4 đến hết ngày 30/6/2024.

Việc triển khai đợt cao điểm nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về VK, VLN, CCHT; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và người dân trong việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; thu hồi triệt để VK, VLN, CCHT còn trôi nổi ngoài xã hội, không để tội phạm lợi dụng sử dụng gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến các hoạt động kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ...

Người dân huyện Văn Bàn giao nộp vũ khí tự chế cho lực lượng chức năng.

Theo đó, nội dung trọng tâm của đợt cao điểm gồm: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật; mở đợt cao điểm vận động Nhân dân giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT xuyên suốt đến tận thôn, bản; tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình để kịp thời tham mưu UBND tỉnh có giải pháp, cách làm hay, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT...

Để đạt mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao:

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo các phòng, ban, đoàn thể và UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác vận động toàn dân giao nộp, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT; tổ chức tuyên truyền, vận động, thu gom VK, VLN, CCHT thông qua hệ thống loa phát thanh cơ sở. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập các điểm tiếp nhận VK, VLN, CCHT và bố trí cán bộ thường trực ở từng điểm thích hợp để Nhân dân giao nộp được nhanh chóng, thuận tiện, hoặc tố giác hành vi có liên quan. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả, phê bình các tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ...

Công an tỉnh: Chủ trì theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các ban, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, bảo quản, phân loại, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến VK, VLN, CCHT. Huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT...

Công an xã Việt Tiến bàn giao vũ khí, công cụ hỗ trợ thu hồi trong dân cho Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Bảo Yên).

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chỉ đạo cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức kiểm tra, rà soát các loại VK, VLN, CCHT được trang bị; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn quản lý chặt chẽ vũ khí, không để tội phạm sử dụng hoạt động phạm tội; thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT theo thẩm quyền.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT ở địa bàn biên giới; tổ chức các điểm tiếp nhận VK, VLN, CCHT ở các đồn biên phòng; chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và các đồn biên phòng tăng cường công tác quản lý VK, VLN, CCHT được trang bị; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT ở địa bàn biên giới.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện hiệu quả đợt cao điểm.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/mo-dot-cao-diem-dau-tranh-voi-toi-pham-vi-pham-phap-luat-ve-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro-post382880.html