Mổ cườm mắt miễn phí cho 500 bệnh nhân nghèo tại Việt Nam

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CAO) Hội Từ thiện Y tế Xã hội Việt – Úc ( Australian – Vietnamese Health & Welfare ) vừa cho biết, đầu tháng 11-2007, Hội sẽ tổ chức một đoàn công tác từ thiện gồm 32 thành viên, chủ yếu là các bác sĩ và chuyên viên y tế Việt...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/home/vi_binh_yen_cuoc_song/2007/10/mlnews.2007-10-21.3613598027