Mở cuộc vận động sáng tác lớn về 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Sáng qua 14-1, Hội nghị Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật (VHNT) Việt Nam lần thứ III – khóa VII đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị tiến hành đánh giá hoạt động của các hội chuyên ngành tại trung ương và địa phương trong năm qua, dự kiến chương trình hoạt động chính trong thời gian tới.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/156387