“Mõ công sở” là ai?

    2 đăng lạiGốc

    Thời buổi “mật ít ruồi nhiều”, sinh viên ra trường nhan nhản mà việc thì vô cùng khó khăn. Để có chỗ làm, nhiều cô cử cậu cử phải “trường kỳ mai phục” bằng cách xin vào làm không công ở một cơ quan, công sở nào đó hàng năm trời chờ cơ hội thi tuyển.

      Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/lapnghiep/Duongdenthanhcong/44318/default.aspx