MMC: Các cổ đông nội bộ đăng ký bán cổ phiếu

    Báo Đầu Tư Chứng Khoán
    Gốc

    (ĐTCK-online) Thông tin từ Sở GDCK Hà Nội cho biết, từ ngày 4/9 đến ngày 2/10, thành viên Ban kiểm soát và Kế toán trưởng của CTCP Khoáng sản Mangan (MMC) đăng ký bán 3.500 cổ phiếu.

    Cụ thể, bà Trần Thị Nga, thành viên Ban kiểm soát, đăng ký bán 1.000 cổ phiếu trong tổng số 2.575 cổ phiếu MMC đang nắm giữ. Còn ông Nguyễn Đức Dũng, Kế toán trưởng Công ty cũng đăng ký bán 2.500 cổ phiếu trong tổng số 5.500 cổ phiếu MMC đang nắm giữ.

    Nguồn ĐTCK: http://tinnhanhchungkhoan.vn/RC/N/CEFJFC/mmc:-cac-co-dong-noi-bo-dang-ky-ban-co-phieu.html