Mít lạ ở miền Tây, từ khách Nga cho tới Dubai đều tranh nhau mua

Mít lạ ở miền Tây, từ khách Nga cho tới Dubai đều tranh nhau mua

Mít lạ ở miền Tây, từ khách Nga cho tới Dubai đều tranh nhau mua

Mít lạ ở miền Tây, từ khách Nga cho tới Dubai đều tranh nhau mua

Mít ruột đỏ được các nhà vườn ở miền Tây trồng đang cực kỳ hút khách dù chúng có giá cao ngất ngưởng. Loại...