Minh bạch tự thân

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Mới đây, Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Quy chế 10 quy định việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí về hoạt động kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng của BCH Đảng bộ tỉnh.

    Theo đó, người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của BCH Đảng bộ tỉnh là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hoặc là người được người này ủy quyền. Người phát ngôn được cung cấp những thông tin về việc kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng khi được tổ chức Đảng có thẩm quyền cho phép, hoặc vụ việc đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, kết luận cho phép cung cấp thông tin. Thực tế là hoạt động của các Ủy ban Kiểm tra lâu nay thường phục vụ “nội bộ”, dù rằng đối tượng của các cuộc kiểm tra thường là người nắm giữ quyền lực và sinh mệnh của nhiều người. Vì thế, Quy chế 10 gây chú ý khi quy định trong những nội dung phát ngôn có cả “kết quả các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng”, những nội dung vốn được nhiều đảng bộ xem là “nhạy cảm” hoặc cộp dấu mật để tránh “ảnh hưởng uy tín tập thể”. Không chỉ thế, một nhiệm vụ nữa của người phát ngôn được đề cao là “khi phát hiện báo chí đăng tải thông tin sai sự thật thì người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phải có văn bản yêu cầu cơ quan báo chí đó đăng tải ý kiến phản hồi hoặc cải chính”. Quy định này được đưa ra sau khi hai nhà báo bị treo thẻ do đưa tin vụ án Rusalka, có ý kiến nói rằng giá như Khánh Hòa phản ứng sớm hơn, thực hiện quyền “nói lại” như Luật Báo chí quy định thì hậu quả đã không trầm trọng… Được biết, để phục vụ cho việc phát ngôn, Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng đã ra Quyết định 759 thành lập Bộ phận tuyên truyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Sau mỗi kỳ họp của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, bộ phận này sẽ chuẩn bị các thông tin để cung cấp cho báo chí. Một cán bộ thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông nhận xét đây là dấu hiệu tích cực bởi quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin do Thủ tướng ban hành chỉ có hiệu lực với bộ máy hành chính. Hiện tại các ban chuyên môn thuộc Trung ương Đảng mới đang xúc tiến việc soạn thảo một quy chế tương tự để Ban Bí thư ban hành, thực hiện trong nội bộ Đảng. Việc Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ động đưa ra quy chế, phân công người phát ngôn không chỉ là việc cụ thể hóa nguyên tắc dân chủ trong Đảng mà còn là trách nhiệm đáp ứng yêu cầu được thông tin của quần chúng về đội ngũ lãnh đạo địa phương. Hơn nữa, nó cũng xuất phát từ nhu cầu minh bạch tự thân của ban lãnh đạo một địa phương thường có những vấn đề “nóng” thu hút sự chú ý của cả nước. Hy vọng sự chủ động của Tỉnh ủy Khánh Hòa trong việc cung cấp thông tin cho xã hội như trên sẽ được nhân rộng.

    Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/chinh-tri/view.aspx?news_id=268978