Minh bạch sẽ giảm được tham nhũng

TT (Hà Nội) - "Sự yếu kém của nền hành chính nhà nước không chỉ là nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tham nhũng mà còn gây khó khăn, trở ngại cho việc phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng".