Minh bạch chi tiêu

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Từ lâu nay, người dân Úc tỏ ra bức xúc trước tình trạng các quan chức nhà nước lạm dụng chế độ công tác phí để cá nhân và gia đình hưởng thụ trong các dịp đi nghỉ ở trong nước và nước ngoài.

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2009051811548516P0C1006/minh-bach-chi-tieu.htm