Minh bạch bất động sản: Việt Nam chỉ hơn Myanmar

Theo báo cáo chỉ số minh bạch bất động sản toàn cầu của JLL năm 2016, Việt Nam đứng ở vị trí 68 trên toàn cầu. Trong khi đó, Myanmar ở vị trí 95, Singapore đứng đầu bảng trong khu vực, xếp hạng 11 trên toàn cầu.

Đánh giá của JLL cho rằng, Luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 1/7/2015, là hai điều được nhắc đến nhiều nhất – về những thay đổi luật trong thị trường nhà ở, các tổ chức, cá nhân người nước ngoài đã được phép mua nhà.

Các quy định này cũng nêu rõ rằng các nhà phát triển dự án bất động sản phải được đảm bảo bởi các tổ chức tín dụng trước khi họ có thể bán hoặc cho thuê nhà ở định hình trong tương lai.

Những nỗ lực đáng chú ý nhất trong việc cải thiện tính minh bạch bất động sản là Nghị định số 117/2015 / NĐ - CP của Chính phủ về việc xây dựng, quản lý và sử dụng Hệ thống thông tin về Nhà ở và Thị trường bất động sản, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2016.

Minh bạch bất động sản: Việt Nam chỉ hơn Myanmar - Ảnh 1

Minh bạch bất động sản có nhiều cải thiện

Theo JLL, mặc dù phải cần thêm thời gian để đạt được những lợi ích của quy định mới này,nhưng nó sẽ tạo ra một cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường bất động sản.

Một nửa số quốc gia Đông Nam Á thuộc nhóm bán minh bạch bao gồm Thái Lan, Philippines và Indonesia. Đứng đầu trong khu vực là Singapore xếp hạng 11 trên toàn cầu. Sau đó là Malaysia (vị trí 28), Thái Lan (vị trí 38) Indonesia (vị trí 45). Philippines (vị trí 46). Thấp nhất là Myanmar vị trí 95 trên toàn cầu. Lào, Campuchia, Brunei không có tên trong danh sách khảo sát.

Minh bạch bất động sản nắm vai trò chủ chốt trong việc thu hút đầu tư, thúc đẩy các hoạt động của doanh nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống. Thị trường BĐS khu vực Đông Nam Á gồm 600 triệu người, với tốc độ tăng trưởng tầng lớp trung lưu bùng nổ, thường được biết đến như là thị trường không minh bạch nhưng những năm gần đây

Nam Hải