Miley Cyrus lên tiếng xác nhận là người đa giới tính

Miley Cyrus có thể đang hẹn hò với Liam Hemsworth, nhưng cô cảm thấy “rất trung lập” trong vấn đề giới tính và tình dục của mình.