Miếng thịt bò Vanuatu

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Câu chuyện khởi nguồn nuôi bò thịt ở Vanuatu - đảo quốc nhỏ bé vùng Nam Thái Bình Dương - mang lý do vô cùng đơn giản...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=99&home=detail&id=d8f8a54525f9d9&page=category