Đồng hành cùng nông dân

Đồng hành cùng nông dân

Mưa bão làm 2.000 con gia súc và gần 363.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; hư hỏng 1.785 tấn thức ăn gia...
Sống chung với mưa lũ, sản xuất nông nghiệp thích ứng với thiên tai

Sống chung với mưa lũ, sản xuất nông nghiệp thích ứng với thiên tai

Miền Trung tái thiết nguồn nước sinh hoạt cho người dân sau mưa lũ

Miền Trung tái thiết nguồn nước sinh hoạt cho người dân sau mưa lũ

Cần phục hồi nhanh hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn sau mưa lũ

Cần phục hồi nhanh hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn sau mưa lũ

Nhanh chóng khôi phục chăn nuôi sau lũ

Nhanh chóng khôi phục chăn nuôi sau lũ

Nông dân Quảng Bình rũ bùn đứng dậy sau lũ lớn

Nông dân Quảng Bình rũ bùn đứng dậy sau lũ lớn

Nhiều doanh nghiệp hỗ trợ người dân Thừa Thiên Huế tái sản xuất sau bão lụt

Nhiều doanh nghiệp hỗ trợ người dân Thừa Thiên Huế tái sản xuất sau bão lụt

Thừa Thiên Huế: Khẩn trương hỗ trợ người dân tái thiết sản xuất sau bão, lũ

Thừa Thiên Huế: Khẩn trương hỗ trợ người dân tái thiết sản xuất sau bão, lũ

Quảng Ngãi tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục sản xuất nông nghiệp

Quảng Ngãi tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục sản xuất nông nghiệp

Khẩn trương tái thiết sản xuất sau bão lũ

Khẩn trương tái thiết sản xuất sau bão lũ

Cấp bách hỗ trợ miền Trung tái thiết sản xuất

Cấp bách hỗ trợ miền Trung tái thiết sản xuất

Tái cơ cấu nông nghiệp miền Trung sau bão lũ

Tái cơ cấu nông nghiệp miền Trung sau bão lũ

Miền Trung thiệt hại 30.000 tỷ sau đợt bão lũ lịch sử

Miền Trung thiệt hại 30.000 tỷ sau đợt bão lũ lịch sử

'Sống Sau Lũ' - Chung tay cùng người dân miền Trung tái thiết cuộc sống

Miền Trung tái sản xuất sau lũ

Miền Trung tái sản xuất sau lũ

Tạo mọi nguồn lực để người dân sớm ổn định sản xuất

Tạo mọi nguồn lực để người dân sớm ổn định sản xuất

Nỗ lực tái thiết sản xuất nông nghiệp miền Trung sau thiên tai

Nỗ lực tái thiết sản xuất nông nghiệp miền Trung sau thiên tai

Đẩy nhanh việc khôi phục sản xuất nông nghiệp tại các tỉnh miền Trung

Đẩy nhanh việc khôi phục sản xuất nông nghiệp tại các tỉnh miền Trung

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Tập trung tái thiết cơ sở hạ tầng, thủy lợi ở Quảng Trị

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Tập trung tái thiết cơ sở hạ tầng, thủy lợi ở Quảng Trị

Dồn tổng lực tái thiết sản xuất nông nghiệp miền Trung

Dồn tổng lực tái thiết sản xuất nông nghiệp miền Trung

Bảo đảm nguồn lương thực, thực phẩm cho người dân miền trung

Người dân lo làm gì để kiếm ăn sau bão lũ chồng chất?

Người dân lo làm gì để kiếm ăn sau bão lũ chồng chất?

Bắt đầu từ bầu tiêu, vịt biển…

Bắt đầu từ bầu tiêu, vịt biển…

Khẩn trương hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi ngắn ngày cho miền Trung

Khẩn trương hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi ngắn ngày cho miền Trung

Đảm bảo thực phẩm cho người dân vùng bão lũ

Đảm bảo thực phẩm cho người dân vùng bão lũ

Hỗ trợ khôi phục sản xuất thủy sản sau bão

Hỗ trợ khôi phục sản xuất thủy sản sau bão

Hỗ trợ các tỉnh miền Trung sớm khôi phục nuôi trồng thủy sản, ổn định đời sống

Hỗ trợ các tỉnh miền Trung sớm khôi phục nuôi trồng thủy sản, ổn định đời sống

Trồng rau và nuôi gia cầm để phục hồi sản xuất sau lũ tại miền Trung

Trồng rau và nuôi gia cầm để phục hồi sản xuất sau lũ tại miền Trung

Khẩn trương tái thiết sản xuất nông nghiệp miền Trung

Khẩn trương tái thiết sản xuất nông nghiệp miền Trung

Phục hồi sản xuất, đảm bảo lương thực cho người dân miền Trung sau mưa lũ

Phục hồi sản xuất, đảm bảo lương thực cho người dân miền Trung sau mưa lũ

Quảng Ngãi khẩn trương khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão lũ

Quảng Ngãi khẩn trương khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão lũ

Gượng dậy sau bão lũ

Gượng dậy sau bão lũ

'Bình thường mới' sau thiên tai

'Bình thường mới' sau thiên tai