Miền Trung ngập chìm trong “cơn đại hồng thủy”

Một lần nữa miền Trung lại hứng chịu cơn lũ lịch sử tàn phá khủng khiếp với đỉnh lũ cao hơn cả cơn lũ lịch sử xảy ra năm 1999. Trong suốt 2 ngày đêm (11, 12-11), các tỉnh miền Trung từ Quảng Trị đến Bình Định đã xảy ra mưa lớn khủng khiếp trên diện rộng.