Miền Trung lại chuẩn bị có một trận lũ mới?

    Gốc

    (Vitinfo) – Trong khi trận lũ vừa qua tại miền Trung chưa dứt thì một trận lũ mới lại đang có nguy cơ đe dọa trở lại. Đây là trận lũ lụt thứ 7 liên tiếp diễn ra trong năm nay làm hàng vạn người dân Trung bộ kiệt quệ vì lũ dữ…

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Tintrongnuoc/31309/default.aspx