Miễn tiền sử dụng, thuê đất khi đầu tư nhà ở xã hội

Theo Thông tư 139/2016/TT-BTC, Bộ Tài chính vừa ban hành, kể từ ngày 15.11.2016, chủ đầu tư nhà ở xã hội sẽ được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Miễn tiền sử dụng, thuê đất khi đầu tư nhà ở xã hội - Ảnh 1

Cụ thể, sẽ miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đã được nhà nước giao, cho thuê để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, bao gồm cả quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội.

Miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sử dụng quỹ đất 20% của các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị theo quy định của pháp luật về nhà ở (bao gồm cả phần diện tích đất 20% để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội).

Thông tư cũng quy định rõ việc xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi bán nhà ở xã hội. Theo đó, trường hợp bán nhà ở xã hội là căn hộ chung cư thì người bán phải nộp cho ngân sách nhà nước 50% tiền sử dụng đất được phân bổ cho căn hộ đó. Trường hợp bán nhà ở xã hội là nhà ở thấp tầng liền kề phải nộp 100% tiền sử dụng đất.

Anh Vũ