Miễn thuế với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới

Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã hướng dẫn cụ thể về miễn thuế xuất, nhập khẩu đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới.

Miễn thuế với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới. Nguồn: internet

Theo đó, hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới thuộc Danh mục hàng hóa để phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng của cư dân biên giới do Bộ Công Thương công bố được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Nghị định hướng dẫn, hồ sơ miễn thuế bao gồm hồ sơ hải quan theo quy định của pháp luật hải quan và bản chính giấy thông hành biên giới hoặc thẻ căn cước công dân.

Tuy nhiên, trường hợp thu mua, vận chuyển hàng hóa trong định mức nhưng không sử dụng cho sản xuất, tiêu dùng của cư dân biên giới phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

Bên cạnh đó, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân của nước có chung đường biên giới nước ngoài được phép kinh doanh ở chợ biên giới phải nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định.

PV.