Miễn thuế NK áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và dư án đầu tư mở rộng

Hướng dẫn về thuế NK đối với dự án ưu đãi đầu tư, Tổng cục Hải quan cho biết, lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, Điều 16, Điều 59 Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 5 Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/06/2016 của Bộ Tài chính.

Miễn thuế NK áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và dư án đầu tư mở rộng - Ảnh 1

Việc miễn thuế NK đối với hàng hóa NK được áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và dư án đầu tư mở rộng. Ảnh: T.Trang.

Về ưu đãi thuế NK, thời điểm trước ngày 1-9-2016 thực hiện theo quy định tại khoản 6, khoản 18 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Từ ngày 1-9-2016 trở đi, thực hiện theo quy đinh tại khoản 11 Điều 16, Điều 21 Luật Thuế xuất khẩu, thuế NK số 107/2016/QH13 và khoản 1 Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, đối với dự án ưu đãi đầu tư máy móc, thiết bị được miễn thuế NK bao gồm: Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị. Việc miễn thuế NK đối với hàng hóa NK nêu trên được áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và dư án đầu tư mở rộng.

Tuy nhiên, về thuế GTGT, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 , Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP , khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ; công văn số 12848/BTC-CST ngày 15-9-2015, công văn số 1677/BTC-TCT ngày 29-1-2016, công văn số 10708/BTC-TCT ngày 3-8-2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì không có mặt hàng máy bơm chuyển tôm, cá trong quy trình nuôi trồng và thu hoạch thủy sản.

Trên đây là trả lời của Tổng cục Hải quan đối với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Việt Á Châu (VITACO.CORP) về việc miễn thuế NK, thuế GTGT đối với máy móc chuyên dùng trong nuôi trồng thủy sản.

Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố để xác nhận máy, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 1677/BTC-TCT của Bộ Tài chính.

Thu Trang