Miền Tây Nghệ An thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp

Thu hút đầu tư vào khu vực miền Tây Nghệ An được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Từ năm 2013 đến nay, thực hiện Quyết định 2355 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệ̣t đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An đến năm 2020, đã thu hút được một số dự án khá lớn vào vùng miền Tây, nhất là đầu tư vào lĩnh vực nông sản, lâm nghiệp gắn với công nghiệp chế biến và thủy điện…

Miền Tây Nghệ An thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp - Ảnh 1

Thu Huyền - Hữu Quân