Miễn phí cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID | Cải cách hành chính | 12/06/2024

Nếu trước đây, công dân thủ đô có nhu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp phải bỏ ra 200.000/ đồng/lần cho hai phiếu lý lịch tư pháp thì giờ đây, công dân đã được hoàn toàn miễn phí cấp phiếu khi thực hiện thủ tục trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VneID.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/mien-phi-cap-phieu-ly-lich-tu-phap-qua-vneid-cai-cach-hanh-chinh-12-06-2024-243321.htm