Miễn phí bản quyền, thu tiền chi phí tác nghiệp

    Gốc

    Trong cuộc họp báo chiều qua (19-10) tại Bangkok, Trưởng Ban tiếp thị SEA Games 24 Santiparb Tejavanija khẳng định, SEA Games 24 sẽ được miễn phí bản quyền truyền hình và không có chuyện khống chế thời lượng phát sóng sạch.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/phutrangthethao/2007/10/126426