Miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và một số Bộ trưởng, thành viên Chính phủ

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Trịnh Đình Dũng; miễn nhiệm chức vụ 12 Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Tặng hoa các đồng chí vừa được Quốc hội miễn nhiệm. Ảnh: TRẦN HẢI

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Trịnh Đình Dũng; miễn nhiệm chức vụ 12 Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Chiều 7-4, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm một số thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Trịnh Đình Dũng và một số Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Trịnh Đình Dũng và một số Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ.

Sau đó, Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Trịnh Đình Dũng và một số Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều khiển phiên họp chiều 7-4

Kết quả biểu quyết bằng hình thức điện tử, có 454/457 đại biểu biểu tham gia biểu quyết tán thành, bằng tỷ lệ 94,58% đại biểu Quốc hội. Như vậy, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Trịnh Đình Dũng và một số Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ.

12 thành viên Chính phủ được phê chuẩn miễn nhiệm gồm các đồng chí: Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (chỉ miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao); Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà; Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng; Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh; Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/mien-nhiem-pho-thu-tuong-trinh-dinh-dung-va-mot-so-bo-truong-thanh-vien-chinh-phu-641216/