Miễn nhiệm một phó chủ tịch Quốc hội, Tổng kiểm toán

Chiều 2/4, Quốc hội nhất trí miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Quốc hội với ông Huỳnh Ngọc Sơn cùng một số chủ nhiệm ủy ban Quốc hội và Tổng kiểm toán Nhà nước.

Danh sách những người được miễn nhiệm bao gồm Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn; Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Ksor Phước; 6 chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Hiện - Ủy ban Tư pháp; Phùng Quốc Hiển - Ủy ban Tài chính Ngân sách; Nguyễn Kim Khoa - Ủy ban Quốc phòng An ninh; Đào Trọng Thi - Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Trương Thị Mai - Ủy ban về các vấn đề xã hội; Nguyễn Thị Nương - Trưởng ban Công tác đại biểu và Tổng kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn.

Theo kết quả được Trưởng ban Kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí đọc trước Quốc hội cuối buổi chiều, số phiếu cụ thể đối với các vị trí như sau:

Ông Huỳnh Ngọc Sơn: 433/471 đại biểu có mặt đồng ý miễn nhiệm (chiếm 87,65% tổng số đại biểu Quốc hội); không đồng ý 36 phiếu, không hợp lệ 2 phiếu.

Ông Ksor Phước: 433/471(chiếm 87,65% tổng số đại biểu Quốc hội) đồng ý; không đồng ý 37, không hợp lệ 1.

Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn. Ảnh: Quochoi.vn.

Ông Nguyễn Văn Hiện: 436/471 (chiếm 88,26% tổng số đại biểu có mặt) đồng ý; 34 phiếu không đồng ý, không hợp lệ 1.

Ông Phùng Quốc Hiển: 437/471 (88,46% tổng số đại biểu Quốc hội) đồng ý; 33 không đồng ý, không hợp lệ 1.

Ông Nguyễn Kim Khoa: 432/471 (87,45% tổng số đại biểu Quốc hội) đồng ý; 38 không, không hợp lệ 1.

Ông Đào Trọng Thi: 433/471 (88,65% tổng số đại biểu Quốc hội) đồng ý; 37 không, không hợp lệ 1.

Bà Trương Thị Mai: 445/471 (90,08% tổng số đại biểu Quốc hội) đồng ý; 25 không, không hợp lệ 1.

Bà Nguyễn Thị Nương: 437/471 (chiếm 88,46% tổng số đại biểu Quốc hội); 33 không, không hợp lệ 1.

Ông Nguyễn Hữu Vạn: 436/471 (chiếm 88,26% tổng số đại biểu có mặt) đồng ý; 34 không, không hợp lệ 1.

Quốc hội sau đó cũng đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm nói trên.

Quy trình bầu mới các nhân sự thay thế 9 chức danh vừa được miễn nhiệm sẽ được tiếp tục vào sáng thứ 2 tuần tới, 4/4.

Nguyễn Hưng