Miễn nhiệm chức Phó thủ tướng đối với ông Nguyễn Thiện Nhân

(TNO) Sáng 12.11, với đa số phiếu thuận, Quốc hội (QH) đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng đối với ông Nguyễn Thiện Nhân.

Trước khi bỏ phiếu kín tại hội trường, QH đã biểu quyết bằng máy thông qua danh sách Ban kiểm phiếu tại kỳ họp này, với 21 thành viên, do Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường, đại biểu QH tỉnh Bắc Giang, làm Trưởng ban.

Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước QH, Trưởng ban Kiểm phiếu Nguyễn Quốc Cường cho biết: tổng số đại biểu có mặt là 457, số phiếu hợp lệ 457, số phiếu đồng ý 444 (chiếm 89,2% tổng số đại biểu QH), số không đồng ý là 13 (chiếm 2,7% tổng số đại biểu QH).

Theo ông Cường, QH đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng đối với ông Nguyễn Thiện Nhân.

Ngay sau đó, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trình bày dự thảo nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng đối với ông Nguyễn Thiện Nhân để QH biểu quyết. Kết quả, có 452/455 đại biểu QH có mặt tán thành thông qua nghị quyết (chiếm 90,76% tổng số đại biểu QH).

Trước đó, sáng 11.11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng đối với ông Nguyễn Thiện Nhân.

Theo tờ trình, ngày 5.9.2013, tại hội nghị của Ủy ban T.Ư Mặt trận tổ quốc Việt Nam, ông Nhân được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Mặt trận.

Vào ngày 11.10.2013, tại Công văn số 175, Bộ Chính trị cũng đề nghị Chính phủ trình QH phê chuẩn về việc ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ được thôi giữ chức vụ này.

Bảo Cầm