Miễn, giảm, giãn thuế thu nhập cá nhân: Cửa chưa hẳn đã khép!

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    2 đăng lạiGốc

    Hanoinet- Luật Thuế thu nhập cá nhân vẫn sẽ được thực hiện từ ngày 1/1/2009, theo đúng quy định. Đây là thông tin chính thức từ phiên họp chiều 27/12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=119417