Miễn, giảm, gia hạn hơn 78.600 tỷ đồng tiền thuế trong 7 tháng đầu năm

  Dù thực hiện nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí song thu ngân sách 7 tháng đầu năm do ngành thuế quản lý vẫn hết sức khả quan.

  Tổng cục Thuế cho biết, trong 7 tháng đầu năm, ngành Thuế đã thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

  Trong đó, đối với chính sách Giảm thuế Bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nhiên liệu bay theo Nghị quyết 13/2021/UBTVQH15, ước tính làm giảm thu NSNN trong 7 tháng đầu năm là 763,5 tỷ đồng;

  Giảm thuế BVMT đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn, dầu hỏa theo Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ước tính làm giảm thu NSNN trong 7 tháng đầu năm 2022 khoảng 8.909 tỷ đồng.

  Chính sách giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí theo Thông tư 120/2021/TT-BTC, ước tính làm giảm thu NSNN trong 6 tháng đầu năm 2022 khoảng 900 tỷ đồng.

  Giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ về chính sách miễn giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc Hội ước tính làm giảm thu NSNN là 12.000 tỷ đồng.

  Cùng với đó, việc gia hạn thời hạn nộp thuế Tiêu thụ đặc biệt theo Nghị định 32/2022/NĐ-CP, số tiền thuế dự kiến gia hạn khoảng 1.458 tỷ đồng tính đến hết ngày 22/7.

  Gia hạn thời hạn nộp thuế theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP ước tổng số thuế đã gia hạn khoảng 41.600 tỷ đồng. Trong đó: thuế Giá trị gia tăng kỳ tháng 5, tháng 6 và quý 2/2022 được gia hạn ước khoảng 16.600 tỷ đồng; thuế Thu nhập doanh nghiệp quý II/2022 ước khoảng 25.000 tỷ đồng.

  Miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 406/2021/NQ và Nghị định 92/2021/NĐ-CP là 6.453 tỷ đồng. Trong đó, thuế Giá trị gia tăng được giảm là 1.116 tỷ đồng; Thuế Thu nhập doanh nghiệp được giảm là 1.388 tỷ đồng; Miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là 3.628 tỷ đồng; Tiền thuế được miễn chậm nộp là 321 tỷ đồng.

  Chính sách giảm lệ phí trước bạ theo Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ước thực hiện là 6.554 tỷ đồng.

  Thu ngân sách 7 tháng đầu năm khả quan nhờ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu cùng phục hồi

  Thu ngân sách 7 tháng đầu năm khả quan nhờ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu cùng phục hồi

  Như vậy, với các chính sách trên, ước số thuế được miễn, giảm là khoảng 35.580 tỷ đồng; số thuế được gia hạn là khoảng 43.058 tỷ đồng, làm giảm thu ngân sách 7 tháng đầu năm hơn 78.600 tỷ đồng.

  Dù vậy, thu ngân sách 7 tháng đầu năm vẫn hết sức khả quan. Cụ thể, tổng thu ngân sách do ngành Thuế quản lý tháng 7 đạt 122.500 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngành thuế quản lý đạt 911.027 tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán, tăng 17,2% so với cùng kỳ.

  Trong đó riêng số thu nội địa đạt 868.008 tỷ đồng, bằng 75,7% dự toán, tăng 15% so với cùng kỳ.

  Nguyên nhân thu ngân sách tích cực, theo Tổng cục Thuế, do tình hình kinh tế những tháng đầu năm 2022 tiếp tục khởi sắc nhờ kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã và đang phát huy tác dụng.

  Hoạt động sản xuất kinh doanh đã trở lại trạng thái bình thường, chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm 2022 tăng 8,8% so với cùng kỳ; Kim ngạch xuất khẩu tăng 16,1%; nhập khẩu tăng 13,6% so cùng kỳ;...

  Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng đầu năm 2022 tăng 16% so với cùng kỳ (là mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây). Hoạt động du lịch, vận tải hành khách và hàng hóa phục hồi mạnh mẽ (lượng khách du lịch quốc tế đến nước ta 7 tháng đầu năm đạt 954 nghìn lượt người, gấp 10 lần cùng kỳ năm 2021)...

  Về công tác thanh tra, kiểm tra thuế, toàn ngành đã thực hiện 31.088 cuộc thanh tra, kiểm tra đạt 42% kế hoạch, bằng 85,9% so với cùng kỳ; kiểm tra được 339.960 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra đạt 21.665 tỷ đồng, bằng 83,4% so với cùng kỳ.

  Về công tác quản lý nợ thuế, trong tháng 7, toàn ngành thu hồi nợ thuế đạt 3.600 tỷ đồng. Lũy kế tính đến cuối tháng 7 thu được 19.845 tỷ đồng, bằng 47% chỉ tiêu thu nợ năm 2022.

  Đã thực hiện xử lý khoanh nợ, xóa nợ không còn khả năng thu theo Nghị quyết 94 đạt 2.369 tỷ đồng. Lũy kế đạt 34.771 tỷ đồng.

  Hà Loan

  Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/mien-giam-gia-han-hon-78-600-ty-dong-tien-thue-trong-7-thang-dau-nam-post512763.antd