Miến dong Minh Hồng được cấp nhãn hiệu tập thể

UBND xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội vừa tổ chức lễ công bố nhãn hiệu tập thể “Minh Hồng” cho sản phẩm miến dong của thôn Minh Hồng.

Miến dong Minh Hồng được cấp nhãn hiệu tập thể.

Đây là kết quả dự án xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Miến dong Minh Hồng” với mục đích nâng cao chất lượng, danh tiếng của sản phẩm trên thị trường.

Dự án được hoàn thành sẽ tạo điều kiện để quảng bá sản phẩm, khuyến khích và nâng cao ý thức người dân trong việc duy trì, phát triển sản phẩm với quy mô lớn, tiêu thụ rộng khắp không chỉ ở thị trường trong nước mà còn xuất khẩu.

Đơn vị chủ trì nhiệm vụ cũng đã xây dựng được các công cụ quảng bá, tiếp cận thị trường nhằm nâng cao giá trị thương hiệu của sản phẩm này.

Vũ Hạnh