Miền Bắc nắng nóng đến bao giờ?

Hơn một nửa diện tích đất nước đang bị bao trùm bởi nắng nóng với nền nhiệt tương đối cao, dạng thời tiết này sẽ còn kéo dài đến hết tuần và nhiệt độ ngày càng tăng dần, gây ra cảm giác mệt mỏi, khó chịu.

VTC14