Miền bắc ảnh hưởng bởi không khí lạnh

    Báo Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    ND - Hiện nay, ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Ngày 17-11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền bắc.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=135132&sub=127&top=39