Miễn 34,3 tỷ đồng thuế đất nông nghiệp tác động không đáng kể tới ngân sách

(HNMO)- Ngày 21/10, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Miễn 34,3 tỷ đồng thuế đất nông nghiệp tác động không đáng kể tới ngân sách - Ảnh 1

Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng

Trình bày Tờ trình dự án Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, sau 5 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, để khuyến khích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, phát triển kinh tế trang trại, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn... Chính phủ đề nghị bổ sung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31/12/2020 như sau:

Đối với diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân: đề nghị bổ sung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức, mà không phân biệt phần diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nông nghiệp hay phần diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Đối với diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho tổ chức, trừ đơn vị vũ trang nhân dân, với diện tích đất nông nghiệp mà tổ chức đang trực tiếp sử dụng để sản xuất nông nghiệp, Chính phủ đề nghị bổ sung miễn thuế đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng, với việc bổ sung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp như trên, mức tác động giảm thu ngân sách nhà nước là không lớn

Miễn 34,3 tỷ đồng thuế đất nông nghiệp tác động không đáng kể tới ngân sách - Ảnh 2

Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Trong Báo cáo thẩm tra về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải nêu rõ, Ủy ban nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết bổ sung đối tượng miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính Ngân sách cũng nhất trí cho rằng, việc miễn toàn bộ số thuế phải nộp cho các hộ gia đình, cá nhân, kể cả phần vượt hạn mức nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sẽ tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện chính sách “tam nông” của Đảng và Nhà nước.

Mặt khác, số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn của hộ gia đình, cá nhân chỉ khoảng 34,3 tỷ đồng/năm là không lớn và tác động không đáng kể tới thu ngân sách nhà nước.

Có ý kiến cho rằng, việc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp không nhằm mục đích tăng thu ngân sách nhà nước mà nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc sử dụng đất. Đồng thời, để tạo động lực cho các hộ, cá nhân trong việc sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai được nhà nước giao, tránh tình trạng bỏ hoang, không sản xuất, không thúc đẩy quá trình tích tụ ruộng đất, đề nghị không nên miễn toàn bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân như Tờ trình của Chính phủ.

Dự kiến theo chương trình của Kỳ họp, sáng 10/11, các đại biểu sẽ thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết.

Miễn thuế 4 năm cho dự án đầu tư mới trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

(HNMO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 212/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT) quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT.

Bảo Hân