Microsoft và Adobe ứng dụng văn phòng ngay trên trình duyệt web

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Không cần cài đặt phần mềm, người sử dụng sẽ có thể soạn thảo văn bản, bảng tính, trình chiếu, e-mail... theo định dạng của Microsoft Office và Adobe ngay trên trình duyệt web.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=52&NewsId=25687