Microsoft thua kiện chống độc quyền

    Gốc

    Hãng Microsoft đã thua trong vụ kháng án mức phạt 497 triệu euro của Ủy hội châu Âu trong vụ tranh cãi về cạnh tranh kéo dài lâu nay. Microsoft có hai tháng để kháng án quyết định này ra trước tòa Tư pháp châu Âu.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/144615