Microsoft sắp tung ra HĐH cho điện toán đám mây

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    HĐH này (có tên mã là Reg Dog) là câu trả lời của Microsoft với những nền tảng ứng dụng điện toán đám mây (cloud computing) như EC2 của Amazon và App Engine của Google.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=11655&chnlid=20&t=pcolarticle